Wykonanie jakich badań uprawnia do pracy na wysokości?

0
77

Wykonywanie prac na wysokości wymaga od pracowników nie tylko specjalnego przygotowania i  umiejętności, ale także dobrego stanu zdrowia. Stojąc przed wyzwaniem wykonywania tego typu prac, wiele osób zastanawia się, jakie badania trzeba najpierw wykonać, aby móc wykonywać pracę na wysokości. W naszym artykule opisujemy wszystkie aspekty dotyczące badań uprawniających do wykonywania prac na wysokości oraz jakie jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Badania wstępne dla osób mających wykonywać pracę na wysokości

Przed rozpoczęciem wykonywania prac na wysokości, każdy pracownik musi przejść określone badania wstępne. Są one niezbędne do tego, aby określić ogólny stan zdrowia pracownika i sprawdzić jego zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy.

Przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy badania wstępne dla osób mających wykonywać prace na wysokości obejmują m.in. badanie krwi, badanie EKG oraz badanie wzroku. Pacjent, zanim rozpocznie wykonywanie tego typu zadań musi być w pełni zdrowy, inaczej w trakcie pracy istnieje ryzyko, że będzie stanowił zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych osób.

Badania okresowe u lekarza medycyny pracy

Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą też być poddawani regularnym badaniom okresowym u lekarza medycyny pracy. Jak tłumaczy nasz rozmówca, lekarz medycyny pracy z Przychodni Lekarskiej MEDAN w Jarocinie:

Celem przeprowadzania badań okresowych u osób, które wykonują prace na wysokości, jest ocena ich ogólnego stanu zdrowia oraz wykrycie u nich ewentualnych chorób lub urazów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo pracy. Badania okresowe obejmują m.in. badanie wzroku, badanie słuchu oraz badania układu oddechowego.

Badania psychologiczne

Wykonywanie prac na wysokości wymaga od pracowników nie tylko dobrego zdrowia fizycznego, ale także dobrego stanu psychicznego. Z tego powodu, zanim pracownik rozpocznie wykonywanie tego typu zadań, najpierw musi przejść badania psychologiczne. Ich głównym celem jest wykluczenie ryzyka ewentualnych zaburzeń emocjonalnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Przeprowadzane w ramach medycyny pracy badania psychologiczne u osób, które wykonują prace na wysokościach, obejmują m.in. testy psychologiczne oraz rozmowy z psychologiem.

Badania wysokościowe

Praca na wysokości niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego pracownik wcześniej powinien przejść specjalne badania, które ocenią jego przygotowanie fizyczne do wykonywania tego rodzaju prac. Testy wysokościowe obejmują m.in. sprawdzenie równowagi oraz sprawności fizycznej pracownika, który znajduje się na dużej wysokości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here